สาริน มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility - CSR) ขุดลอกคลองพระรามและคลองมหาชัย
ธันวาคม 2562
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งหนึ่งที่สารินให้ความสำคัญมาโดยตลอด ล่าสุดทางสารินได้ขออนุญาตทางพื้นที่ในการอาสาขุดลอกคลองพระรามและคลองมหาชัย โดยมุ่งหวังที่จะคืนลำคลองที่ทางน้ำสามารถไหลผ่านอย่างต่อเนื่องแก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อคืนความสุขสู่สังคมและชุมชนท้องถิ่น
Tags
แชร์ข่าวนี้