สาริน ร่วมใจคนไทยสู้ภัย COVID-19
มิถุนายน 2564
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1.4 แสนบาท ให้กับทางสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ทางสาริน พรอพเพอร์ตี้ และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่เสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,500 ชิ้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 5,000 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 200 ชุด และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้ทางจังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเป็นกำลังใจให้ชาวสมุทรสาครและคนไทยทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
.
.
.
Sarin Property
โทรสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่: 084-999-2000
• Facebook: Sarin property
• IG: @Sarin_property
แชร์ข่าวนี้